SmartBob er en robotapplikasjon som automatiserer en rekke manuelle prosesser innenfor og kontroll av et regnskap. I dag benyttes applikasjonen av bransjene revisjon og regnskap. SmartBob egner seg óg veldig godt for økonomiavdelinger og controller.

Applikasjonen er tilpasset for bruk i både privat og offentlig sektor.

SmartBob ble lansert desember 2018 og vi har alt 60 av de 200 største norske revisjonsselskap som kunder.

Fokuset fremover for SmartBob er å automatisere enda flere tidkrevende oppgaver som i dag gjøres manuelt.


Som SmartBob™ kunde får man tilgang til følgende funksjonalitet:


Kontrollverktøy

 • SAF-T validator
 • Stikkprøvekontroll basert på MUS (Monetary Unit Sampling)
 • Stikkprøvekontroll basert på tilfeldig utvalg
 • Identifisering av transaksjoner som er uvanlig store/små basert på standardavvik
 • Identifisering av posteringer uten prosjektnummer
 • Identifisering av posteringer uten avdelingsnummer
 • Kontroll av tett nummerserier
 • Identifisere salgstransaksjoner uten postering mot kundereskontro
 • Identifisere kjøpstransaksjoner uten posteringer mot leverandørreskontro
 • Identifisere posteringer med avvikende MVA koder i forhold til mest brukt MVA kode på konto nivå
 • Identifisere duplikater over kontoer NY!
 • Kontroll av MVA på inntekter NY!


Avstemminger

 • Avstemming av innsendte skattemeldinger for MVA mot regnskapsførte verdier
 • Avstemming av innsendte a-meldinger mot regnskapsførte verdier
 • Bankavstemming


Analyseverktøy

 • Regnskapsanalyse med mulighet for å sammenligne kostnader mot inflasjonsjusterte verdier
 • Analyse av egendefinerte kostnader/inntekter mot en annen periode​
 • Nøkkeltallsanalyser mot en annen periode

alternative
TILBAKE